Veileg onderweg

OK BI-J UNS ’N VEILEG DAGJEN OET!
In afstemming met de Aoverheid, de RVO en de veilegheidsambtenaar van de regio Wenterswiek he’w onderstaonde veurwaarden en maotregelen enommen umme Corona proof unze activiteiten te können anbeen.
Hier holle wi-j uns strikt an en wi-j verzeukt ow vrendelek doch dringend umme dit ok te doon, zoda’w met zien allen de regels naolaeft en toch plezaer könt belaeven an ’t rien op de E-choppers!
Veileg onderweg!
Coronaproof afbeelding
Veilegheid onderweg is wa’w heel belangriek vindt. Daorumme controlere wi-j altied veurda’j op pad gaot of alles warkt zoas ’t mot.  Dit doo’w samen met ow. Bi-j terugkomste doo’w precies ‘tzelde zodat ok den volnden huurder weer onbezorgd op pad kan.
Ok wodt unze E-Choppers elk half jaor econtroleerd op alle vereiste punten. Dus i-j könt altied met ‘n veileg geveul genieten van unze E-Choppers.
Al unze E-Choppers bunt WA verzekerd en hebt ne schadeverzekering inzittenden onder den noemer verhuur polis. Volgens de Wet ansprakelekheidsverzekering motorri-jtuge (Wam) bu’w verplicht umme ne WA-verzekering af te sloeten. Hieran voldoo’w dus. Umdat ze neet allrisk verzekerd bunt hantere wi-j een eigen risico van € 500,00 per object per gebeurtenisse.
De schadeverzekering inzittenden dekt de letselschade en de materiële schade op-elopen deur de inzittenden ten gevolge van ‘n ongeval met ‘t verzekerde voertuug
WA Verzekering
Wee is verzekerd?
Verzekerd bunt:
Wat is verzekerd?

Disse verzekering geldt veur ansprakelekheid veur schade an een persoon of zaak, inclusief de hieroet veurtvloeiende schade. ‘t Geet umme schade in één van de landen waorveur de verzekering geldt. De schade is veroorzaakt met of deur:

  • ’t motorri-jtuug; ( E-Chopper);
Schadeverzekering inzittenden
Wee is verzekerd?

Disse verzekering geldt veur ‘n bestuurder en de passagiers van ‘t verzekerde motorri-jtuug. ( E-Chopper); Zee hebt toostemming umme gebroek te maken van ’t motorri-jtuug ( E-Chopper);.

Wat is verzekerd?

Disse verzekering dekt schade deur:

  • lichamelek letsel of problemen met de gezondheid. Dit kan möggelek leiden töt de dood van ne  verzekerden;
  • verlees of beschadeging van persoonleke eigendommen van ne verzekerden.

Disse eigendommen wazzen anwezeg op ‘t motorri-jtuug. ( E-Chopper); Ze bunt privébezit van den verzekerden. De verzekering geldt, ongeacht wee schuldeg is an ‘t verkeersongeval. 

Wanneer is de schade van ne verzekerden verzekerd?

Bestuurder en passagiers bunt verzekerd as de schade wodt veroorzaakt:

  • deur ‘n verkeersongeval;
  • tiedens op- en afstappen;
  • tiedens de rit bi- j ‘t controleern van ‘t motorri-jtuug( E-Chopper); of ne andere handeling;
  • tiedens de rit bi-j ‘n noodreparatie langs de weg of hölpe hierbi-j;
  • tiedens ‘t verlenen van eerste hölpe bi-j  ‘n verkeersongeval.

Wodt de schade edekt deur de ansprakelekheidsverzekering van oew motorri-jtuug? ( E-Chopper); Dan vergoede wi-j gin schade op basis van disse Schadeverzekering inzittenden.