Veilig Onderweg

OOK BIJ ONS EEN VEILIG DAGJE UIT!
In afstemming met de Overheid, de RVO en de veiligheidsambtenaar van de regio Winterswijk hebben wij onderstaande voorwaarden en maatregelen genomen om Corona-proof onze activiteiten te kunnen aanbieden.
Hier houden wij ons strikt aan en wij verzoeken je vriendelijk doch dringend dit ook te doen zodat we met zijn allen de regels naleven en toch plezier kunnen beleven aan
het rijden op de E-choppers!
Veiligheid boven alles!
Coronaproof afbeelding
Veiligheid onderweg vinden wij heel belangrijk. Daarom controleren wij altijd of alles naar behoren werkt voordat u op pad gaat. Dit doen we samen met jou. Bij terugkomst doen we precies hetzelfde zodat ook de volgende huurder weer onbezorgd op pad kan.
Ook worden onze E-Choppers ieder half jaar gecontroleerd op alle vereiste punten. Dus kan je altijd met een veilig gevoel genieten van onze E-Choppers.
Al onze E-Choppers zijn WA verzekerd & hebben een schadeverzekering opzittende (bijrijders) onder de noemer verhuur polis. Volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) zijn wij verplicht om een WA-verzekering af te sluiten. Hieraan voldoen wij. Omdat de E-Choppers niet allrisk verzekerd zijn hanteren wij een eigen risico van € 500,00 per object per gebeurtenis.
De schadeverzekering opzittenden (bijrijders) dekt de letselschade en de materiële schade opgelopen door de opzittenden (bijrijders) ten gevolge van een ongeval met het verzekerde voertuig
WA Verzekering
Wie is verzekerd?
Verzekerden zijn:
Wat is verzekerd?

Deze verzekering geldt voor aansprakelijkheid voor schade aan een persoon of zaak, inclusief de hieruit voortvloeiende schade. Het gaat om schade in een van de landen waarvoor de verzekering geldt. De schade is veroorzaakt met of door:

  • het motorrijtuig; ( E-Chopper);
Schadeverzekering opzittenden (bijrijders)
Wie is verzekerd?

Deze verzekering geldt voor de bestuurder en de passagiers van het verzekerde motorrijtuig. ( E-Chopper); Zij hebben toestemming om gebruik te maken van het motorrijtuig ( E-Chopper).

Wat is verzekerd?

Deze verzekering dekt schade door:

  • lichamelijk letsel of problemen met de gezondheid. Dit kan mogelijk leiden tot de dood van een verzekerde;
  • verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen van een verzekerde.

Deze eigendommen waren aanwezig op het motorrijtuig. ( E-Chopper); Zij zijn privébezit van de verzekerde. De verzekering geldt, ongeacht wie schuldig is aan het verkeersongeval. 

Wanneer is de schade van een verzekerde verzekerd?

Bestuurder en passagiers zijn verzekerd als de schade wordt veroorzaakt:

  • door een verkeersongeval;
  • tijdens op- of afstappen;
  • tijdens de rit bij het controleren van het motorrijtuig( E-Chopper); of een andere

handeling;

  • tijdens de rit bij een noodreparatie langs de weg of hulp hierbij;
  • tijdens het verlenen van eerste hulp bij een verkeersongeval.

Wordt de schade gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van je motorrijtuig? ( E-Chopper); Dan vergoeden wij geen schade op basis van deze Schadeverzekering inzittenden.